Ontwerp

Door in het beginstadium snel en effectief de wensen en eisen van de opdrachtgever om te zetten naar een duidelijk ‘Programma van Eisen’ wordt door ons doelgericht ontworpen.

Voorlopig ontwerp

In het voorlopige ontwerp presenteren wij een beeld van de toekomstige sfeer en omgeving. Hierin treft u aan creatieve oplossingen en ideeën met betrekking tot kleur, materiaal, verlichting, meubilair, dessins en kunst.

Definitief ontwerp

In het definitieve ontwerp is de gekozen sfeer omgezet naar de afzonderlijke ruimtes. De presentatie van het definitieve ontwerp wordt verzorgd door middel van verschillende indelingsplannen in 2d en 3d waarbij het indelingsplan beargumenteerd wordt.